Wij verzorgen de workshops op locatie en deze zijn afgestemd op de wensen en situaties binnen uw organisatie.

Veiligheid voor projectleiders
Veiligheid in projecten is geen keus maar een must. De centrale persoon in alle fasen van een project de projectleider. In deze hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding voor veilige arbeidsomstandigheden. Het is daarom ook van belang dat hij/zij goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor wie
Deze workshop is bestemd medewerkers in uw organisatie die verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde werkomgeving op projecten. Dit zijn bijvoorbeeld projectmanagers, projectleiders of toezichthouders.

Beoogd resultaat
Het doel van de workshop is herkenning van de structuur van de Arbowetgeving en van de risico’s en bijbehorende maatregelen op de uitvoeringslocatie. Het kunnen vertalen van gevaarlijke situaties naar risico’s binnen de kaders van Taak Risico Analyse (TRA) en V&G plan.

Werkwijze
Het is van belang dat de organisatie bewust is van de zorgplicht van voor een veilige en gezonde werkomgeving. De workshop behandeld de structuur van de Arbowetgeving, risicoherkenning en bouwplaats inrichting.