Wij verzorgen de workshops op locatie en deze zijn afgestemd op de wensen en situaties binnen uw organisatie.

Workshop veiligheidsobservatie
Het werken in werkplaatsen, op bouwplaatsen en productielocaties brengt altijd risico’s met zich mee. Die risico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten. Wel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer er met elkaar voor zorgen dat ze tot een minimum worden beperkt. Het lopen van veiligheidsobservatierondes is hier een goed instrument voor. Helaas ligt de nadruk hierbij vaak te veel op het opsporen van onveilige situaties.

Voor wie
Deze workshop is bestemd voor medewerkers in uw organisatie die veiligheidsobservatierondes mogen gaan lopen. Dit zijn bijvoorbeeld managers, leidinggevende of preventiemedewerkers.

Beoogd resultaat
Het lopen van veiligheidsobservatierondes op basis van het aangaan van een gelijkwaardig gesprek met collega’s op de werkvloer bevorderd het gewenste veilige gedrag. Het doel van deze workshop is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, bepalen van positie en handelingen tijdens de observatie en oefenen met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Werkwijze
De communicatie over gewenst en ongewenst gedrag voorafgaand, tijdens en na afloop van de observatieronde is belangrijker dan de observatie zelf. De workshop behandeld de praktische uitvoering van de veiligheidsobservatieronde. Tijdens de workshop komen zowel theoretische als ook praktische zaken aan de orde. De praktische zaken worden ondersteund door gefotografeerde situaties uit de eigen praktijk van uw organisatie.