Werkgevers en werknemers hebben een gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden.

Het uitgangspunt van de Arbowet is de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemers. Om een goede invulling aan deze zorgplicht te geven moet u als werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of instelling kunnen voorkomen. Met deze Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunnen op een gestructureerde wijze beheersmaatregelen toegepast worden om zo de kans op ongewilde gebeurtenissen tot een minimum te beperken.

Een juiste aanpak bestaat niet, een risico inventarisatie moet de basis vormen om te komen tot een cultuur verandering met als doel een betere beheersing van risico’s.
Een situationele benadering, maatwerk en in vrijheid aansluiten bij de ambities van uw bedrijf of instelling is ons motto bij het uitvoeren van de RI&E (inclusief Plan van Aanpak).

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en HJC Adviseurs

HJC Adviseurs ondersteunt u bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf of instelling. Wij verzorgen een rapportage met bijbehorend plan van aanpak. De RI&E en het plan van aanpak worden uitgevoerd door gecertificeerd veiligheidskundige. Het voordeel hiervan is dat de RI&E tevens is getoetst en in korte tijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbo wetgeving.

HJC Adviseurs biedt hiervoor de volgende diensten:

  • Toetsen van door uw zelf opgestelde Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • Inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s inclusief rapportage en plan van aanpak