Arbo Adviesbureau HJC Adviseurs is gespecialiseerd in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Wij bieden u ondersteuning, begeleiding en training op alle facetten van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer.

HJC Adviseurs heeft hierbij als uitgangspunt dat de arbeidsomstandigheden voor iedereen en overal “optimaal” zouden moeten zijn. Daarom willen wij u met onze kennis en kunde in staat stellen dit uiteindelijk zelf te realiseren. Het is belangrijk dat bedrijven en instellingen gemotiveerd worden en blijven om zichzelf te blijven verbeteren.

Het uitgangspunt van de Arbowet is de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemers.

De werkgever moet zich bij de uitvoering van zijn zorgplicht laten ondersteunen door een of meerdere deskundigen medewerkers.

Het werken in werkplaatsen, op bouwplaatsen en productielocaties brengt altijd risico’s met zich mee. Die risico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten

Veiligheid in projecten is geen keus maar een must. De centrale persoon in alle fasen van een project de projectleider.